Devni yon Vandè Mache Anba

Plis pase 80% nan pwodwi kisou Platfòm Mache Anba sòti dirèkteman pa dè vansè  endepandan. Jodia gras a Mache Anba plis pase 2000 Jèn gen pwòp Biznis yo sou nèt la.

De bagay ou bezwen konnen pou vann sou entènèt ak Mache Anba

1. Ki sa vann sou entènèt ak Mache Anba vle di?

Plis pase 1000 kliyan achte nan magazen Mache Anba an Ayiti e chak jou kliyan yo navige sou sit nou an, achte ak revize pwodwi twazyèm pati yo vann ansanm ak pwodwi Mache Anba vann nan peyi nou an. Depi 2020, Mache Anba te ofri espas etajè vityèl sa a bay moun ak biznis tout gwosè an Ayiti, ede yo rive nan dè santèn de milye de kliyan, grandi mak yo ak grandi biznis yo ak ogmante lavant ou chak jou nan komès sou entènèt an Ayiti. Biznis yo avanse vit jodi a gras ak sistèm sa, e pwodwi vandè twazyèm pati sa yo reprezante plis pase 80% nan tout inite ki vann nan magazen nou yo an Ayiti.

2. Ki moun kika vann nan magazen Mache Anba?

Patnè distribitè Mache Anba a tonbe nan de kategori: founisè ak founisè. Kèk definisyon rapid ak evidan:

Vandè yo
Konpayi endepandan oswa moun ki vann pwodwi yo nan magazen Mache Anba. Relasyon sa a konsidere kòm “twazyèm pati” paske Mache Anba se pa vandè ofisyèl la, men vandè a.

Vandè yo

Konpayi envite yo, antre nan yon relasyon kote Yo Vann an Detay ak Mache Anba. Mache Anba achte pwodwi li yo ak yon pri epi vann yo ak kliyan nou yo. Relasyon sa a konsidere kòm “premye pati”, nan sikontans sa Mache Anba se vandè ofisyèl la.

Nenpòt moun ka yon founisè deyò. Anjeneral, vandè yo tonbe nan de kan: revandè ak pwopriyetè de mak yo. Revandè yo jwenn pwodwi popilè ki deja egziste epi yo ofri yo nan magazen Mache Anba a. Pwopyetè mak fabrike yo gen pwodwi pwòp yo, oswa achte pwodwi nan Lot peyi epi yo mete etikèt prive yo sou yo. Verite a se, kreye bonjan extrategi sou platfom Mache Anba pou ka vann anpil.

Koman pou kreye yon kont senp nan mache anba?

1 : klik nan ( Mon compte )

Ouka fe sa 2 kote oubyen plis menm, tout kote ke ou we ( Mon compte ) ouka fe klik pouke ou enskri.

2: klik nan ( S'enregistrer )

Epi ranpli espas Email ou Epi Mo de pas ou. Sa tre tre enpotan: Email ke wap enskri fok li se Email ke wap itilize kel ye.  NB: Mete yon mo de pas kew pap bliye, epi fok li gen yon Let magiskil epi chif osi, 8 karakte pou pi piti. ( Egzanp: Anakawona3432 )

3: La se andan kont ou loske ou finn enskri.

Ou kapab ajoute foto epi mete nom ou ak prenom ou, chanje Mod pas ou siw vle, we acha kew fe sou sit la etc…

Kouman byen enskri kòm yon vandè

Pou enskri kòm yon vandè sou Mache Anba, li trè senp epi fasil fè, jis fè bagay sa yo.

🚫 Avan menm kew enskri kom yon Vendeur fok ou kreye yon kon senp avan, si non ou pap ka enskri.

1: klik nan ( vendeur )

2: klik nan ( applique pour devenir un fournisseur )

3: Apresa jis retann ke Admi yo asepte demand ou a, sa ka dire 2 a 5 jou. konsa tou yo ka reponn ou nan menm jou a.

Pa bliye toujou Verifye Email ou pouw ka we le yo reponn ak demand la, paske wap resevwa yon mesaj pa Email loske yo reponn ou.

4: Pre ke yo finn reponn ou lap monte konsa:

Kote ke ou we ki seleksyone an Wouj la ak  pati anle ki ekri: Ma Boutique , Ajouter Un produit , Commandes et Annonce :  se Tablo paramet ou, kote ou pwal fe tout bagay

5: Klik nan ( Reglages du magasin ) nan 3 ti - wap pran premye a.

Wap ranpli tout kazye yo. nan pati nom du magasin an wap chanjel pou mete nom kew vle bay Boutik ou a. epi wap mete menm non sa nan # 4 la tou, sou let majiskil ni espas: Si nom kew chwazi a ta gen espas wap jis mete – nan plas espas la nan # 4 la.  ( Egzanp: Haiti-Store )            pa bliye fe klik nan ( Sauvegarder les options ) pouke saw mete pa pedi

Mete bonjan adres ou, oubyen adres bisnis la

pa bliye fe klik nan ( Sauvegarder les options ) pouke saw mete pa pedi

Ajoute politik Boutik ou ak anons kew vle kliyan yo we nan boutik ou a.

pa bliye fe klik nan ( Sauvegarder les options ) pouke saw mete pa pedi

mete link rezo kew genyen pou kliyan yo ka al swiv ou sou yo.

Apresa pouka we koman kliyan yo pwal we Boutik ou a, fe klik nan Ma Boutique kote ki antoure ak ti kare wouj la. apre kew fin anrejistre sa ke ou mete yo nan kote kidi ( Sauvegarder les options ) Li gen yon flech wouj la danl.

Boutik ou a pral paret konsa byen bel depan de Foto ke ou te mete yo,

6: Ajoute pwodwi nan boutik ou

Pou ke ou Ajoute pwodwi nan Boutik ou, li ntre fasil: ouka fe klik 2 kote premyeman, nan 2 kote ke ou we ki antoure yo. Apresa nan kote ki pi piti anba wap fe klik ( Create a new product ) epi wap fe tout sa ke sistem nan ap mande ou pou ke ou ajoute pwodwi.