1. Entwodiksyon

 Macheenbas.com opere yon platfòm e-commerce ki fòme ak yon sit entènèt, sipòte lojistik ak enfrastrikti peman, pou vant lan ak achte nan pwodwi konsomatè nan Kanada. Tèm ak kondisyon jeneral sa yo dwe aplike pou achtè ak vandè sou mache a epi yo dwe gouvène itilizasyon ou nan mache a. Lè w itilize mache nou an, ou aksepte tèm jeneral sa yo ak kondisyon yo an plen. Si ou pa dakò ak tèm jeneral sa yo ak kondisyon oswa nenpòt ki pati nan tèm jeneral sa yo ak kondisyon, ou pa dwe itilize mache nou an.

2. Enskripsyon ak kont

Ou ka pa enskri nan mache nou an si ou poko gen 18 an. Sepandan, si ou poko gen 18 an, ou ka itilize sèvis nou yo sèlman avèk patisipasyon yon paran oswa yon gadyen legal. Ou ka enskri pou yon kont ak mache nou an lè ou ranpli ak soumèt fòm enskripsyon an sou mache nou an. Ou reprezante ak garanti ke tout enfòmasyon yo bay nan fòm enskripsyon an konplè, veridik ak egzat. Si ou enskri pou yon kont ak mache nou an, yo pral mande w bay yon adrès imèl ak modpas epi ou dakò kenbe modpas ou konfidansyèl. Notifye nou alekri imedyatman si ou vin okouran de nenpòt ki divilgasyon nan modpas ou. Ou responsab pou nenpòt ki aktivite sou mache nou an ki rive soti nan nenpòt echèk kenbe modpas ou konfidansyèl, e ke ou ka responsab pou nenpòt pèt ki rive soti nan tankou yon echèk. Kont ou dwe itilize sèlman pa ou epi ou pa dwe transfere kont ou nan nenpòt twazyèm pati. Si ou otorize nenpòt ki twazyèm pati nan jere kont ou sou non ou sa a va sou pwòp risk ou. Ou ka anile kont ou sou mache nou an lè ou kontakte nou.

3. Peman ak livrezon

Pri pwodwi yo (ki ka oswa yo pa ka enklizif nan taks aplikab) yo pral endike nan paj sa yo lòd lè ou mete lòd ou yo. Akizasyon livrezon, chaj anbalaj, chaj manyen, chaj administratif, depans asirans, lòt depans yo pral sèlman peyab pa achtè a si sa a endike aklè nan lis pwodwi a. Pwodwi yo dwe nan bon jan kalite satisfezan, anfòm epi san danje pou nenpòt ki rezon ki espesifye nan lis pwodwi a ak nenpòt lòt deskripsyon pwodwi yo apwovizyone oswa ki disponib pa vandè a achtè a. Ou dwe bay lòd pou epi peye pou pwodwi yo lè l sèvi avèk pwosedi a espesifye sou sit entènèt sa a. Nou pa responsab pou reta andeyò kontwòl nou an. Si rezèv la nan pwodwi yo anreta pa founisè a, courrier oswa yon evènman deyò kontwòl nou an Lè sa a, nou pral kontakte ou pi vit ke posib fè ou konnen epi nou pral pran etap sa yo minimize efè a nan reta a. Si pa gen moun ki disponib nan adrès ou oswa nenpòt lòt adrès ou bay pou pran livrezon, n ap fè ou konnen kijan pou yo ranje yon lòt jan pou livrezon an. Si, apre yon livrezon echwe pou ou, ou pa re-fè aranjman pou livrezon nou pral kontakte ou pou plis enstriksyon epi yo ka fè ou peye pou depans depo ak nenpòt lòt frè livrezon. Si nou pa kapab kontakte ou oswa re-fè aranjman pou livrezon oswa koleksyon nou ka mete fen nan livrezon an. Si ou pa pèmèt nou jwenn aksè nan pwopriyete ou a delivre pwodwi yo, nou ka chaje w depans adisyonèl ki fèt pa nou kòm yon rezilta.

 Si, malgre efò rezonab nou yo, nou pa kapab kontakte ou oswa re-fè aranjman pou aksè nan pwopriyete w la nou pral mete fen nan livrezon an. Nou ka bezwen sèten enfòmasyon nan men ou pou nou ka bay pwodwi yo ba ou. Si se konsa, nou pral kontakte ou pou mande enfòmasyon sa yo. Si ou pa ban nou enfòmasyon sa a nan yon tan rezonab nan nou mande pou li, oswa si ou ban nou enfòmasyon enkonplè oswa kòrèk, nou ka mete fen nan livrezon an oswa fè yon chaj adisyonèl nan yon sòm rezonab konpanse nou pou nenpòt ki travay siplemantè ki se obligatwa kòm yon rezilta. Nou pa pral responsab pou founi pwodwi yo an reta oswa ou pa bay okenn pati nan yo ki te koze pa ou pa ban nou enfòmasyon nou bezwen nan yon tan rezonab nan nou mande pou li.

4. Tit ak Risk

Ou dwe pran nenpòt ki risk pou nenpòt domaj oswa pèt nan yon pwodwi soti nan tan an nou delivre pwodwi a nan adrès ou bay la. Ou responsab pou pwodwi a soti nan dat nou delivre li ba ou epi ou ta dwe pran asirans pou li. Ou dwe posede yon pwodwi sèlman apre nou fin resevwa peman konplè pou li.

5. Retounen ak ranbousman

Retounen nan pwodwi pa achtè ak akseptasyon nan pwodwi retounen pa vandè dwe jere pa nou. Ranbousman nan respè nan pwodwi retounen dwe jere pa nou. Retounen pwodwi yo dwe aksepte ak ranbousman ki soti nan nou sou non vandè a.

6. Pèt

Nou pa pral responsab pou nenpòt pèt biznis (ki gen ladan pèt pwofi, revni, kontra, ekonomi antisipe, done, bòn volonte oswa depans gaspiye) oswa nenpòt lòt pèt endirèk oswa konsekan ki pa rezonab previzib tou de ou menm ak nou lè ou te kòmanse itilize sit entènèt la.

7. Kontni ou

Kontni ou gen ladan tout travay ak materyèl (tèks, grafik, imaj, materyèl odyo, materyèl videyo, odyo-vizyèl materyèl, Scripts, lojisyèl ak dosye) ke ou soumèt ba nou oswa mache nou an pou depo oswa piblikasyon, pwosesis pa, oswa transmisyon pati ; ak tout kominikasyon sou mache a, ki gen ladan revize pwodwi, fidbak ak kòmantè. Si ou afiche kontni oswa soumèt materyèl, ou bay nou yon lisans atravè lemond ak irevokabl yo sèvi ak, repwodui, magazen, adapte, pibliye, tradwi ak distribye kontni ou atravè chanèl maketing nou yo ak nenpòt ki deja egziste oswa medya nan lavni. Si ou vyole règleman nou yo sou kontni nan nenpòt fason, oswa si nou sispèk ke ou te vyole règleman nou yo sou kontni, nou ka efase, pibliye oswa modifye nenpòt oswa tout kontni ou.

8. Konduit ou

Ou pa dwe afiche kontni ki ilegal, ofansif, obsèn, endesan, pònografik, devègonde, sijestif oswa seksyèl eksplisit, mansonjè, fo, menasan, abi, anmède, anti-sosyal, menasan, rayisab, diskriminatwa, twonpe, blasfèm, difamatwa oswa difamab. Kontni ou pa dwe dekri vyolans nan yon fason eksplisit, grafik oswa gratis; lakòz kontraryete, deranjman oswa enkyetid initil a nenpòt ki youn oswa konstitye Spam. Ou pa dwe itilize fonksyon revizyon an oswa nenpòt lòt fòm

kominikasyon bay revizyon kòrèk, fo oswa fo. Ou pa dwe entèfere ak yon tranzaksyon. Ou dwe fè atansyon ak bon jijman nan kominikasyon ou ak itilizatè yo. Ou pa dwe voye yo enfòmasyon pèsonèl ki gen ladan detay kat kredi. Nou ka detanzantan revize kontni ou ak nou rezève nou dwa pou yo retire nenpòt kontni nan diskresyon nou an pou nenpòt ki rezon tou. Si ou aprann nan nenpòt ki materyèl ilegal oswa aktivite sou mache nou an, ou ka enfòme nou pa kontakte nou.

9. Sèvi ak sit entènèt

Ou ka wè paj ki soti nan sit entènèt nou an nan yon navigatè entènèt, download paj ki soti nan sit entènèt nou an pou kachèt nan yon navigatè entènèt, enprime paj ki soti nan sit entènèt nou an pou itilizasyon pwòp pèsonèl ou ak ki pa komèsyal oswa itilize sèvis mache nou an pa vle di nan yon navigatè entènèt. Ou ka sèlman itilize sit entènèt nou an pou pwòp rezon pèsonèl ou ak biznis nan respè pou vann oswa achte pwodwi sou mache a. Ou ka voye lyen ki mennen nan pwodwi sou sit entènèt nou an epi redistribiye bilten nou yo ak materyèl pwomosyonèl nan fòm ekri ak lèt ​​elektwonik bay nenpòt moun. Sòf si ou posede dwa ki enpòtan nan materyèl la, ou pa dwe repibliye materyèl nan sit entènèt nou an, vann, lwe oswa sub-lisans materyèl nan sit entènèt nou an, montre nenpòt ki materyèl ki soti nan sit entènèt nou an an piblik, esplwate materyèl ki soti nan sit entènèt nou an pou yon bi komèsyal oswa redistribiye materyèl nan sit entènèt nou an. Ou pa dwe itilize sit entènèt nou an nan okenn fason oswa pran okenn aksyon ki lakòz, oswa ki ka lakòz, domaj sou sit entènèt la oswa andikap nan pèfòmans, disponiblite, aksè, entegrite oswa sekirite nan sit wèb la. Ou pa dwe itilize sit entènèt nou an nan okenn fason ki pa etik, ilegal, ilegal, fo oswa danjere, oswa an koneksyon avèk nenpòt objektif ilegal, ilegal, fo oswa danjere oswa aktivite. Ou pa dwe Hack oswa manipilasyon ak sit entènèt nou an; aksè oswa kominike avèk sit entènèt nou an lè l sèvi avèk nenpòt ki robo, Spider oswa lòt mwayen otomatik; dechifre nenpòt kominikasyon voye pa oswa sou sit entènèt nou an; fè nenpòt aktivite sistematik oswa otomatik koleksyon done (ki gen ladan grate, done min, done ekstraksyon ak rekòlte done) sou oswa an relasyon ak sit entènèt nou an; itilize done yo kolekte nan sit entènèt nou an pou nenpòt ki aktivite maketing dirèk (ki gen ladan maketing imel, maketing SMS, telemarketing ak poste dirèk) oswa itilize sit entènèt nou an kopye, magazen, lame, transmèt, voye, itilize, pibliye oswa distribye nenpòt ki materyèl ki gen ladan ( oswa se lye a) nenpòt ki espyon, viris òdinatè, Trojan chwal, vè k’ap manje kadav, keyger konjesyon serebral, routki oswa lòt lojisyèl òdinatè move.

10. Vyolasyon tèm jeneral sa yo ak kondisyon yo

Si nou pèmèt enskripsyon an nan yon kont sou mache nou an li ap rete louvri endefiniman, sijè a sa yo tèm jeneral ak kondisyon. Si ou vyole tèm jeneral sa yo ak kondisyon, oswa si nou sispèk ke ou te vyole tèm jeneral sa yo ak kondisyon nan nenpòt fason, nou ka; sispann tanporèman aksè ou nan mache nou an, pou tout tan entèdi ou soti nan aksè nan mache nou an, bloke òdinatè lè l sèvi avèk adrès IP ou soti nan aksè nan mache nou an, kontakte nenpòt oswa tout founisè sèvis entènèt ou yo epi mande yo ke yo bloke aksè ou nan mache nou an, sispann oswa efase kont ou sou mache nou an; ak / oswa kòmanse aksyon legal kont ou. Ki kote nou sispann, entèdi oswa bloke aksè ou nan mache nou an oswa yon pati nan mache nou an ou pa dwe pran okenn aksyon kontourne sispansyon sa a oswa entèdiksyon oswa bloke (ki gen ladan kreye ak / oswa lè l sèvi avèk yon kont diferan).

11. Règleman sou enfòmasyon prive

Pratik vi prive nou yo ki respekte enfòmasyon nou kolekte pandan vizit ou nan sit sa a yo eksplike nan Règleman sou enfòmasyon prive nou an. Sèvi ak kontinye ou nan sit sa a implique ke ou rekonèt ke ou te li Règleman sou enfòmasyon prive nou yo ak dakò ak tèm li yo, e ke ou konsanti pou nou itilize enfòmasyon pèsonèl ou ak kontni an ke ou bay nou nan sit nou an pa, an akò avèk la tèm ak pou rezon ki tabli nan Règleman sou enfòmasyon prive nou an

12. Bonbon

Konpayi an ka itilize “cookies”  preferans ou ak aktivite sou sit la. Yo kenbe yon dosye sou preferans ou yo ki fè vizit ki vin apre ou nan sit la pi efikas. Bonbon ka magazen yon varyete enfòmasyon, ki gen ladan, kantite fwa ke ou jwenn aksè nan yon sit entènèt, enfòmasyon enskripsyon ou ak kantite fwa ke ou wè yon paj patikilye oswa lòt atik sou sit entènèt la. San yo pa bonbon, kèk nan fonksyon sit la pa yo ap disponib, ak itilizatè a ap pèdi kèk nan benefis ki genyen nan mache a.

13. Copyright

Materyèl sou sit sa a, ki gen ladan tèks, imaj, ilistrasyon, atik, foto, lojisyèl, se posede oswa otreman bay nan konpayi an, ak konpayi an pa reprezante oswa garanti ke materyèl sa yo pa vyole dwa yo nan nenpòt lòt moun oswa antite. Konpayi an se pwopriyetè a copyright nan sit entènèt la tout antye ak materyèl la sou sit entènèt sa a pa ka kopye, repwodwi, repibliye, telechaje, afiche, transmèt, distribye oswa modifye, an antye oswa an pati nan nenpòt ki fòm san konsantman ekri alavans nan konpayi an.

14. Varyasyon

Nou ka revize tèm jeneral sa yo ak kondisyon de tan zan tan. Tèm ak kondisyon jeneral revize yo dwe aplike depi dat piblikasyon sou mache a.

15. Lwa ak jiridiksyon

Tèm ak kondisyon jeneral sa yo dwe gouvène pa ak entèprete an akò ak lwa yo nan teritwa a. Nenpòt diskisyon ki gen rapò ak tèm jeneral sa yo ak kondisyon yo dwe sijè a jiridiksyon eksklizif nan tribinal yo nan teritwa a.

16. detay konpayi nou an

Mache a opere pa Macheenbas.com.

17. Lang

Yon vèsyon franse nan Regleman sa yo disponib.